Over Lichtwerkers

Als je Lichtwerker zoekt op Google krijgt u ontzettend veel resultaten. De inhoud van de resultaten is heel verwarrend en soms zelfs tegenstrijdig. De term Lichtwerker wordt te pas en te onpas gebruikt. Zo zijn er bijvoorbeeld therapeuten en coaches die zich Lichtwerker noemen omdat ze op energetisch niveau werken of denken dat te doen. Er zijn ook mooie verhalen over het begin der tijden en aliens en over engelen en sprookjesfiguren. Veel zin en onzin. Maar wat is nu de waarheid? Wat zijn Lichtwerkers?

Wat zijn Lichtwerkers?

We streven allemaal naar eenheid omdat we ooit één waren. Wanneer we dit gevoel onderdrukken en andere mensen als "de ander" beschouwen, ontstaan er conflicten en oorlogen. Maar wanneer we naar de ander kijken als medemens en begrip tonen, onstaat er een verbinding: we begrijpen elkaar en staan open voor elkaar. Lichtwerkers hebben als missie mensen helpen verbinden, helpen helen en bijstaan. Dit doen ze elk op hun eigen manier. Helpen staat centraal in hun leven. Daarom ook verkies ik de term Helper boven Lichtwerker. Zij brengen immers geen licht maar versterken het licht in anderen zodat zij zelf licht brengen in hun leven en zelf in verbinding treden met anderen. Dit proces kan geforceerd worden, maar elke echte Lichtwerker gruwelt van het idee: zij zijn er enkel om te helpen.

Waar komen Lichtwerkers vandaan?

Volgens sommige bronnen zijn Lichtwerkers aliens die bewust hebben gekozen voor een incarnatie op Aarde. Zij zouden hier zijn om het onrecht dat zij de mensheid hebben aangedaan in het verleden ongedaan te maken. Daarom noemen sommige bronnen Lichtwerkers Sterrenmensen (of Sterrenkinderen). Volgens andere bronnen zouden Lichtwerkers incarnaties van engelen of andere energiewezens zijn die op Aarde zijn om de mensheid liefde te leren. En nog andere bronnen spreken over oude zielen die al ooit op Aarde hebben geleefd en doorheen verschillende incarnaties geëvolueerd tot Lichtwerker.

Mijn visie? Geen van bovenstaande theorieën is juist. Het zijn verzinsels en pure fantasie. Een Lichtwerker is niet meer dan andere mensen. Elk individu op Aarde heeft zijn eigen doel en zijn eigen meerwaarde. Als elk individu zijn rol op zich neemt en zijn doel nastreeft, is er harmonie. Maar wanneer een individu "verloren" is en zijn doel niet nastreeft, ontstaat er als het ware een rimpeling op energetisch niveau. Kort samengevat: haal één schakel weg en je veroorzaakt een rimpeling; haal meerdere schakels weg en je veroorzaakt chaos na het bereiken van een kritische massa. Geen enkele rol is belangrijker als een ander: iedereen is nodig voor harmonie. Lichtwerkers hebben als doel om te zorgen dat de schakels samen blijven (of dit streven). Er zijn altijd Lichtwerkers geweest op Aarde en er zullen er altijd zijn. Er is een mooi evenwicht tussen het aantal Lichtwerkers en het aantal anderen: hoe meer mensen er op Aarde zijn, hoe meer Lichtwerkers er geboren worden. Dit is een zelfregulerend mechanisme, zonder ingrijpen van aliens of andere wezens.

Hoe herken je een Lichtwerker?

Kortweg: niet. Enkel een ontwaakte Lichtwerker kan een ontwaakte Lichtwerker herkennen. Een slapende Lichtwerker is niet anders als ieder ander die zijn levensdoel niet wilt of kan opnemen. Er zijn veel mensen die zichzelf Lichtwerker noemen maar dit niet zijn. Vaak gaat het om een (onbewust) verlangen meer te zijn dan anderen en een poging om hun leven betekenis te geven. Doordat ze hun levensdoel ontwijken door zich boven anderen te plaatsen, kunnen ze schadelijk zijn voor zichzelf en anderen. Toch zullen zeer weinig Lichtwerkers "oplichters" ontmaskeren of ermee confronteren, dit uit respect voor de essentie van de ander. Het is aan de ander om zelf zijn levensdoel te vinden, een Lichtwerker kan enkel op weg helpen, niet forceren. De ander ontmaskeren betekent de ander in een richting duwen. Als een Lichtwerker iemand ontmaskert, betekent dit een bevestiging van zijn eigen ego en zal dit een gevolg hebben voor zijn energetisch bestaan. Dit gebeurt, omdat wij ook slechts mensen zijn...

Over slapende en wakende Lichtwerkers

Sommige Lichtwerkers weten al vanaf het begin van hun incarnatie wie ze zijn en wat ze komen doen. Hun verbinding met "Thuis" is open en helder. Een groot aantal kiest er echter voor om eerst te starten met een Aards bestaan om de simpele reden dat ze ervaringen nodig hebben om te kunnen helpen. Het zuivere ervaren doe je zonder te weten. Ook is een heldere verbinding met "Thuis" niet altijd even gezond. Het kan leiden tot mentale instabiliteit: je voelt immers dat dit niet echt is en dat de waarheid elders ligt. Hierdoor kan de Lichtwerker zijn taak niet opnemen in deze incarnatie. Dit kan tot zelfhaat (in extreme vorm zelfmoord) leiden of haat (agressie tot moord), net zoals bij ieder ander die zijn taak niet wilt of kan opnemen. Zo leven er veel Lichtwerkers die niet weten dat ze Lichtwerker zijn tot ze ontwaken. Dit ontwaken is een bewuste proces van de ziel en zal plaatsvinden als de Lichtwerker klaar is voor zijn taak op Aarde.

Soms is er wat ik noem een gedeeltelijk ontwaken: de Lichtwerker is zich er niet van bewust dat hij Lichtwerker is (of zelfs wat de term inhoudt), maar is zich wel bewust van wat hij op Aarde wilt doen. Hij wilt anderen helpen, zonder zich bewust te zijn van de Eenheid of "Thuis". Dit is dan een bewuste keuze van de ziel. Volledig ontwaken is immers niet nodig om zijn levensdoel te bereiken.

Zijn alle helderzienden en andere paranormaal begaafden Lichtwerkers?

Nee. Paranormale waarnemingen zijn niet anders als zintuiglijke waarnemingen: sommigen kunnen meer waarnemen als anderen. Er zijn ook Lichtwerkers die zich niet bewust zijn van hun paranormale gaven en er zijn zelfs Lichtwerkers die er niet in geloven (bij gedeeltelijk ontwaken).

Hoe voelt het om Lichtwerker te zijn?

Menselijk. Door de heldere verbinding met "Thuis" zijn Lichtwerkers zich bewust van hun essentie, maar net als elke mens kunnen ze soms niet weerstaan aan verleidingen. Hun leven is net zoals dat van elk mens: een streven naar harmonie. Sommigen bereiken dit op jonge leeftijd, anderen pas op latere leeftijd. Na het ontwaken treedt er verwarring op, een soort kwetsbaarheid en naaktheid. Deze verwarring kan een vastgrijpen aan het Aardse veroorzaken: zekerheid zoeken in alles wat tastbaar is en een verlangen om een "gewone" mens te zijn. De Lichtwerker kan in deze fase (zelf)destructief zijn. Pas na het aanvaarden van het anders-zijn treedt er harmonie op. Dit proces kan jaren duren.

Hoe bereikt een Lichtwerker harmonie?

Harmonie is niet hetzelfde als gelukkig zijn: het is een tevreden zijn met de situatie, zonder enige emotionele uitschieters. Extreme emoties zoals geluk of triestheid of woede ebben snel weg tot harmonie. Ze blijven niet duren. Een Lichtwerker kan (net als iedereen) deze toestand enkel bereiken door bewust te worden van zijn huidige situatie (er is iets mis!) en dan de situatie te accepteren om zo ruimte te scheppen om te helen. Door bewust te worden van zijn situatie, neemt de Lichtwerker zijn taak op en kan hij beginnen helpen.