Gevaren van reiki en reiki-initiaties

In het stuk over mezelf had ik kort vermeld dat ik problemen had op energetisch niveau waardoor ik "Thuis" niet meer welkom was. De problemen werden veroorzaakt door mijn reiki-initiatie eerste graad. Reiki-beoefenaars en ingewijden zullen dit zeer vreemd vinden, maar als je net als ik vertrouwd bent met de energetische wereld, is dit niet zo vreemd. Het komt zeer vaak voor, maar wordt zelden gelinkt aan de reiki. Reiki wordt voorgesteld als puur en zuiver en totaal onschadelijk en toch is het dat niet! Het kan schadelijk zijn, net als elke vorm van energie kan het het materiële sterk beïnvloeden in (voor ons) positieve of negatieve zin. Omdat reiki steeds meer wordt toegepast en meer en meer mensen zich laten inwijden, heb ik besloten om hierover een stukje te schrijven. Vermoed je dat je in inbalans bent door een reiki-behandeling of initiatie, aarzel dan niet om me te contacteren. Door deze ervaring weet ik hoe ik anderen terug in balans kan krijgen. Hieronder schets ik kort mijn ervaring en daarna wat er mis is met Reiki.

Mijn initiatie

Ik heb mijn initiatie gekregen van een dame die veel ervaring heeft. Ze is er oprecht van overtuigd dat hetgeen ze doet, goed is voor de mensheid en haar intenties zijn zuiver. Ik ben naar haar gestuurd door mijn gids. Waarom heb ik pas achterna begrepen. Kortweg: deze ervaring had ik nodig om het laatste puzzelstukje op zijn plaats te laten vallen. Mijn gids stuurde me kort voor mijn initiatie een waarschuwing in mijn dromen: ik droomde dat ik een hersenoperatie onderging en volledig bij bewustzijn was. Ik voelde enorme pijnscheuten. Er werd me gezegd dat ik achterna niet meer mezelf zou zijn. Het was griezelig en kleefde aan me als goedkope kauwgum, hoe hard ik het ook probeerde van me af te schudden. Ik was ervan overtuigd dat reiki zuiver was. Ja, tijdens de behandelingen die ik eerder had ondergaan, had ik zeer vreemde ervaringen gehad, maar dat was allemaal toeval. Reiki was onschuldig en er zou me niets overkomen. Mijn leven zou veranderen, ja, maar enkel in positieve zin. Ik was veilig. Mijn gids stuurde nog een paar boodschappen, maar ik luisterde niet.

Zo kwam ik onvoorbereid aan. De sfeer was warm en aangenaam, maar het viel me onmiddellijk op dat het er krioelde van entiteiten. Ze cirkelden rond bij de aanwezigen, alsof ze zich niet bewust waren van ons en een enkeling ging in fysiek contact met één van mijn mede-cursisten. Ik vond het griezelig, maar omdat onze master kalm bleef, probeerde ik het ook. Ik deed mijn best om ze te negeren en het lukte me te focussen op de levenden en fijne contacten te leggen. Maar een enkele keer liet ik me afleiden en verloor ik bijna mezelf. En toch was het al bij al een fijne ervaring, hoe vreemd dit ook klinkt... De ervaring heeft mijn vermogens versterkt en die dag ben ik volledig geïncarneerd. Ik voelde me neerdalen in elke vezel en een onbeschrijfelijke pijn. Die dag ben ik herboren.

Wat is er mis met Reiki?

Reiki is niet onschuldig: je speelt met energie en als je de spelregels niet kent, kan je veel schade toebrengen aan mensen, ook al zijn je intenties zuiver. Als je vertrouwd bent met het energetische weet je dat een open kanaal entiteiten kan aantrekken en energieën die het lichaam (fysiek en energetisch) kunnen schaden. Bij Reiki wordt je kanaal open geforceerd: je krijgt plots een sterker verbinding met "hierboven". Het is geen natuurlijk proces dat langzaamaan groeit. Je kan het vergelijken met een kraan dat ineens volle kracht begint te stromen. Het water dat dan stroomt, trekt bepaalde energieën aan. Deze nestelen zich als het ware in je kanaal en in je energieveld omdat ze zich daar goed voelen. Het is niet dat ze dit doen om je te schaden, maar omdat ze niet beter weten (idem parasieten, zie over menselijke parasieten). In het Engels noemen ze dit heel mooi "energetic goo". Als je nu met een "vervuild" kanaal reiki gaat geven, geef je de vervuiling door en zeker als je een iemand initieert. En dat is wat er mis is met reiki: het is een zuivere vorm van energie, maar wij westerlingen maken er graag fast food van: snel sneller snelst en je kan al reiki geven! Veel van onze reiki-meesters zijn zich hier niet van bewust en ze hebben de beste intenties. Ze beseffen niet welke schade ze aanrichten. Ze worden zelf snel reiki-master en geven dit snel door. En ja, het voelt goed, want dat is wat de entiteiten doen... Je voelt je zelden slecht als je kanaal vervuild is. Dit voel je enkel aan als je op voorhand al een sterk contact met "hierboven" had.

Reiki wordt aanbevolen voor elk kwaaltje omdat het puur is en snel werkt. Maar de gebruikers kennen heel weinig over het energetische. Ze voelen enkel de warmte van de kosmische energie dat ze doorgeven en dat heeft zeer veel positieve effecten in ons lichaam. Maar als je reiki ontvangt van iemand met een vervuild kanaal, zal je energie ook "vervuilen" en zal je de energie niet ten volle kunnen benutten. Je leven zal beteren en je kwalen zullen afnemen, maar je zal een stukje van jezelf verliezen. De vervuiling geeft namelijk een sterk gevoel van (vals) welbevinden dat je zin voor initiatief en zelfvertrouwen versterkt (eigenlijk: lijkt te versterken). Dit gebeurt in een wisselwerking met de vervuiling dat leeft van jouw energie.

Dit betekent niet dat we reiki helemaal moeten afschrijven. In essentie is het puur en zuiver en helend. Het probleem is dat het verwesterd is. Iedereen weet dat een slechte stroom van de "Chi" (of ki) in je lichaam leidt tot fysieke klachten. Om de stroom te herstellen en te optimaliseren in aarden (gronden) aangeraden: zo kan je leren het overtollige energie af te laten vloeien. Pas na de aarding kan je je kanaal openen om de stroom van de kosmische energie te vergroten. Maar als je niet geaard bent, zal de chi in je lijf ophopen. Het meest gekende voorbeeld hiervan is dat je plots het gevoel hebt dat je hoofd gaat ontploffen, zonder aanwijsbare reden voel je een enorme druk opbouwen in je hoofd. Als je niet geaard bent, krijg je na lange opbouw van chi fysieke schade: de chi stapelt op en omdat het niet weg kan, beschadigt het het materiële. En dat is juist wat er ontbreekt in de reiki: geen aarding, geen uitleg over chi en geen technieken om de chi te laten afvloeien. Nee, je leert snel snel reiki geven en ontvangt die dag ook zelf reiki. Het gaat zo snel dat er geen tijd is om stil te staan bij wat er met je gebeurd. Ook achterna is er totaal geen begeleiding voorzien. In culturen waarin energiewerk veel voorkomt, is er steeds een sterke band tussen meester en leerling: de meester bereidt de leerling voor, wijdt de leerling in in de geheimen en staat de leerling achterna bij. Dat kennen we niet: hier wordt je in groep ingewijd zonder dat je zelfs iets weet over reiki en achterna kan je naar oefenavonden gaat, maar er is geen enkele begeleiding voorzien. De chi kan zich opstapelen, de entiteiten kunnen je energie blijven aftappen en zelfs je ego beïnvloeden en toch kan je zelf master worden na je wachttijd. Er is geen enkele opvolging. Het moet snel gaan. Het is goed en zuiver.

Nog een laatste probleem zijn de uitzonderingen zoals ik die niet volledig geïncarneerd zijn. Veel mensen zijn zich hier nauwelijks van bewust en ook hun directe omgeving weet dit niet. Dit kan je enkel merken na contact met de energie van de persoon in kwestie. Voor deze personen is reiki en een reiki-initiatie een vreemde (en soms zelfs pijnlijke) ervaring. Uittredingen zijn niet abnormaal omdat er al nauwelijks contact is met het fysieke lichaam. Deze personen zouden goed voorbereid moeten worden voor hun behandelingen en initiatie zodat de incarnatie natuurlijk kan verlopen en niet geforceerd wordt. In sommige gevallen kan een te plotse incarnatie tot zelfmoord leiden.

Wat nu?

Merk je dat er iets mis is met je en dat de beloofde heling maar uitblijft? Heb je het gevoel dat het wel beter is met je, maar dat iets je ontglipt? Stop dan even met reiki en werk eerst aan de verwerking van deze ervaring. Zelfs als het niet van een vervuilde kanaal kwam, kan je schade hebben van reiki. Dit komt vooral doordat het veel te snel en te plots gebeurt (ook de behandelingen). Verder gaan met reiki vergroot de schade enkel. Ja, je zal je emotioneel beter voelen, maar dit zal slechts schijn zijn en dat voel je zelf ook aan als je even stilstaat. Je kan dit vergelijken met de natuur: als iets plots verandert (zoals bij een storm of tsunami of tornado), zal je vlak na de verandering even een moment van rust ervaren. De natuur likt dan zijn wonden en herstelt, stapje voor stapje. Maar als iets traag verandert (zoals de seizoenen of de getijden bijvoorbeeld) zal je zien dat er achterna geen chaos is, maar dat de verandering in rust gebeurt, stapje voor stapje en zelfs nauwelijks merkbaar. De reiki-behandelingen en initiaties die in het Westen worden gegeven zijn geforceerd, het zijn stormen die woeden om daarna een illusie van rust te geven. Het kan anders: trager en rustiger en echt zuiver en puur. Elke plotse verandering brengt onze energie in de war.

De eerste stap is aanvaarding: aanvaarden dat de master je echt wou helpen en zich echt niet bewust is, dat zijn of haar intenties echt zuiver zijn. Want woede helpt niet. Na de aanvaarding is stilstaan aangeraden: stilstaan bij wat je voelt en ervaart. Voel je je beter? Voel je je slechter? Hoe slaap je? Slaap je dieper of oppervlakkiger? Hoe is het met je sociale contacten: vermijd je mensen of zoek je ze op? Hoe is het met je paranormale vermogens: zijn ze gedimd of scherper? Dit stilstaan hoeft niet lang te duren, maar neem de tijd die je nodig hebt. Ga daarna verder met aardingsoefeningen. Zoek contact met het materiële: voel, ervaar, proef en ruik. Voel de Aardse energie omhoog wentelen en laat het los. Wees je bewust van al het leven rondom je. Pas als je goed geaard bent, leg je terug contact met 'hierboven" en kan je terug reiki geven en ontvangen. Wees je echter bewust van je kanaal en de zuiverheid van de energie: als je vervuiling voelt, laat je dit los en verdwijnt het vanzelf.