Blog van renka

Energetische bescherming

De laatste tijd zijn er vreemde dingen gebeurd. Deze blogpost heb ik al verschillende keren proberen te schrijven, maar telkens gebeurde er iets waardoor ik het moest afbreken. Ik voelde me aangevallen en onzeker. Ik was energetisch verzwakt en deze problemen kregen een weerslag op het materiële. Uit de mails die ik heb ontvangen, weet ik dat ik niet de enige ben die dit de voorbije maanden heeft ervaren. Er is iets aan de hand, er zijn veranderingen, onze wereld verandert en op energetisch niveau gebeurt er veel.

Aan moeders: over abortus, conceptie, zwangerschap en geboorte

Weer waait er een pro-abortus wind door de gangen en weer horen we verhalen over jonge meisjes die gedwongen worden hun baby op de wereld te zetten na een verkrachting. Ik wil me hier niet uitspreken over het gefluister dat dit verzonnen verhalen zijn. Ik weet het niet en kan me er niet over uitspreken. Ook wil ik hier niet verder ingaan op het feit dat deze meisjes slechts een minderheid zijn en dat het vaak carrièrevrouwen zijn die voor abortus kiezen. Hierover is al genoeg geschreven en verteld.

Vrouwen, zelfzorg en dienstbaarheid

Mijn vorige blogpost lijkt een pleidooi voor moeders aan de haard. Omdat dit niet de boodschap is die ik wil brengen, wil ik hier dieper op ingaan.

Zelfzorg en dienstbaarheid

Graag wil ik hier even aandacht schenken aan dienstbaarheid en zelfzorg, in mijn ogen twee onderwerpen die wij Westerlingen als los van elkaar zien, maar die eigen nauw verweven en onafscheidelijk zijn. We zeggen wel eens "zorg voor jezelf" maar staan er verder niet bij stil. Zelfzorg kan niet zonder dienstbaarheid en dienstbaarheid niet zonder zelfzorg. In het Taoisme kan je enkel een toestand van Verlichting bereiken na een periode van dienstbaarheid. Het is uitgesloten om een Wijze (of het ultiem: Onsterfelijke) te worden als je je sociale verplichtingen niet hebt volbracht.

Aarden (gronden)

We leven op de Aarde en toch is aarden niet vanzelfsprekend. Ons contact met de Aarde wordt steeds kleiner en we verwijderen ons steeds meer van onze menselijke natuur. Veel van onze emotionele problemen zijn te herleiden tot een slechte aarding.

Gevaren van reiki en reiki-initiaties

In het stuk over mezelf had ik kort vermeld dat ik problemen had op energetisch niveau waardoor ik "Thuis" niet meer welkom was. De problemen werden veroorzaakt door mijn reiki-initiatie eerste graad. Reiki-beoefenaars en ingewijden zullen dit zeer vreemd vinden, maar als je net als ik vertrouwd bent met de energetische wereld, is dit niet zo vreemd. Het komt zeer vaak voor, maar wordt zelden gelinkt aan de reiki. Reiki wordt voorgesteld als puur en zuiver en totaal onschadelijk en toch is het dat niet!

Over energetische parasieten (in menselijke vorm)

Er zijn veel soorten parasieten en ook in de energetische wereld vinden we parasieten terug. Net zoals bij fysieke parasieten leven zij van een gastheer: zij voeden zich met de energie van de gastheer. Dit is geen kwade wil of opzet. De parasiet weet niet beter. Ik wil het in deze blogpost hebben over de energetische parasiet waar wij in onze verschijningsvorm het meeste (bewust) mee in aanraking zullen komen, namelijk de parasiet in menselijke vorm. Het gaat niet om zwarte magie, maar om mensen die onbewust energie onttrekken van anderen.

Het leven gaat door - over leven met een trauma

Het leven is mooi, maar soms gebeurt er iets waardoor je leven stilstaat. Een enorme scheut pijn, gevolgd door een dof gevoel. Je voelt je verloren en dan voel je niets meer en wil je niets meer voelen. Het lijkt alsof dit je toestand is en het nooit zal veranderen. Een trauma overkom je niet. Of wel?

Geluk als ultiem doel: over illusies en de balans

Vandaag las ik een mooi geschreven stuk van Judith van Barlingen over intraverten en extraverten en gelukkig zijn (Waarom extraverten niet gelukkiger zijn dan introverten). Het is een echte aanrader. Hoewel mijn visie op geluk en het introvert/extravert verhaal anders is, geeft dit artikel een zeer interessante zienswijze en inzichten. Het beantwoordt vragen die we niet kunnen en mogen stellen in onze maatschappij.

Jij bent gefaald!

Je had zoveel plannen, zoveel ideeën, zoveel passie, maar niets lukte. Alles dat je ondernam, mislukte. Elk zaadje dat je met Liefde water gaf, werd niet meer dan een hoopje los zand. Je hebt gefaald. Je wou wou wou en wilt wilt wilt, maar plots besef je niets hebt bereikt. Al je gevoelens en je passie drogen uit. Waarom? Omdat je hebt gefaald. Kijk even achterom en je ziet een berg mislukkingen en ideeën die tot stof vergaan. Het lukte niet. Ergens miste je iets en in elke bocht sleet je je voetsporen uit op zoek naar antwoorden. Maar het antwoord zat in jou en zit nog altijd daar.

Pagina's

Subscribe to RSS - Blog van renka